Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Päivätty 7.10.2018

Jyväskylän Suomalais-Saksalaisen Yhdistyksen ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Jyväskylän Suomalais-Saksalaisen Yhdistyksen ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Suomalais-Saksalainen Yhdistys ry , Y-tunnus 829001191-W, Ykköspesänkatu 2 D 37, 40520 Jyväskylä

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhdistyksen sihteeri Anne Nykänen. Yhteydenotot rekisteriin liittyen mailitse: anne.k.nykanen@gmail.com.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Jyväskylän Suomalais-Saksalaisen Yhdistyksen ry:n (jatkossa „yhdistys“) jäsenten ja yhdistyksen välinen jäsenyyssuhde. Rekisterin tarkoituksena on kerätä jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään tiedotusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti).

6 Henkilötietojen säilytysaika

Yhdistys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja yhdistyksen välinen jäsensuhde päättyy.

7 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan kattojärjestön SSYL:n kautta.

8 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja jäsenkohtaisia nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta kenellekään.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yhdistyksen jäsenrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen anne.k.nykanen@gmail.com tai postitse osoitteeseen Jyväskylän Suomalais-Saksalainen Yhdistys ry, Ykköspesänkatu 2 D 37, 40520 Jyväskylä.

11 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Werbung